Expert Translate

Obsługa językowa

Kompleksowa obsługa językowa jest usługą ułatwiającą prowadzenie działalności firmom i instytucjom. Podpisanie z naszym biurem umowy outsourcingowej odciąży Państwa z konieczności zajmowania się takimi problemami jak poprawność językowa maila napisanego w języku angielskim czy pospieszne znalezienie tłumacza na czas spotkania biznesowego. Usługa ta jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby językowe firmy, od tłumaczeń pisemnych i ustnych, wsparcia w codziennych działaniach firmy, po szkolenia i  audyt kompetencji językowych. Ponadto, wszystkie te usługi są traktowane przez nas priorytetowo i rozliczane na atrakcyjnych finansowo warunkach.

W związku z naturą działalności gospodarczej, nasze biuro proponuje Państwu skorzystanie z nowej usługi: pełnej obsługi językowej firmy, która obejmuje:

- tłumaczenie pisemne – obsługa dokumentów danej firmy powierzona zostaje jednemu tłumaczowi, który odtąd staje się Państwa stałym tłumaczem;

 • korekta językowa prowadzonej przez firmę korespondencji w trybie pilnym;
 • tłumaczenie ustne – ten sam tłumacz będzie asystował Państwu podczas spotkań biznesowych i wyjazdów;
 • wsparcie językowe w trybie pilnym,
 • tłumaczenie dokumentów wymagających uwierzytelnienia,
 • profesjonalne wsparcie językowe podczas procesu rekrutacji nowych pracowników – przeprowadzenie testu kompetencji językowych, obecność w trakcie rozmów o pracę;
 • szkolenia językowe typu in-company,
 • audyt postępów językowych pracowników.

ZLECENIE PEŁNEJ OBSŁUGI JĘZYKOWEJ DLA FIRMY

Zawarcie z naszym biurem umowy o stałej współpracy niesie ze sobą następujące korzyści:

 • niższe, bardzo atrakcyjne ceny za wszystkie wyżej wymienione usługi;
 • jednorazowa płatność pod koniec danego miesiąca kalendarzowego;
 • priorytetowość zlecenia w postaci natychmiastowego wsparcia językowego w przypadku rozmowy telefonicznej czy pilnego maila;
 • gwarancja dostępu do ‘własnego’ tłumacza, który stale obsługuje Państwa firmę, a więc osoby, której nie trzeba wprowadzać każdorazowo w niuanse branży i relacji z klientem.

 

 

 

Oblicz koszt tłumaczenia Sprawdź promocje