Expert Translate

Ustne

 Oferujemy następujące rodzaje tłumaczeń ustnych:

Konsekutywne

Tłumaczenie następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi, zwykle po paru zdaniach. Jest to najbardziej popularna forma tłumaczenia spotkań biznesowych, negocjacji czy szkoleń. Nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.

Asystenckie

Rodzaj tłumaczenia konsekutywnego przyjęty na potrzeby spotkań biznesowych lub wyjazdów. Tłumacz pełni rolę asystenta, który nie tylko służy tłumaczeniem, ale także ułatwia kontakt i dba o kwestie organizacyjne.

Szeptane

Treść wypowiedzi przekazywana jest przez tłumacza ściszonym głosem na bieżąco, bez konieczności robienia przez mówcę przerw. Ten rodzaj tłumaczenia jest odpowiedni w trakcie konferencji czy spotkań, gdy odbiorcami jest jedna bądź dwie osoby.

Ustne przysięgłe

Tłumaczenie ustne przez tłumacza przysięgłego wymagane jest w szeregu sytuacjach, gdy stroną jest osoba obcojęzyczna. Sytuacje takie, dla przykładu, to zawarcie ślubu cywilnego, rozprawa sądowa czy podpisanie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.


Oblicz koszt tłumaczenia Sprawdź promocje